Frédéric Iriarte - Skulpturer, offentliga verk och arkitektoniska projekt

(Tryck på bilderna, bläddra fram >> eller se i fullskärm)
© Frédéric Iriarte, BUS, OHMI, ADAGP, SAVA, SAMI, CopySwede och STIM och andra.


Teman i tekniskt upplägg - Frédéric Iriarte- Tema "Offentliga verk"
Projekt och beställda verk för offentliga miljöer, utomhus parker m.m.

- Tema "Parasitage och installationer"
Vattentorns projekt, ventilationstorn projekt, Musée arkitektur projek och tävlingar m.m

- Tema "Träskulpturer"
Med 36 verk i trä och olja.

- Tema "Objekt"
Återvinningsmaterial, Ready to paint, mixed media m.m.

- Tema "Keramik"
Modeler och emaljerade prototyper.
Till startsidan
<<< Till startsida: www.iriarte.info


Frédéric Iriarte....... Frédéric Iriarte
Kontakta Irréaliste Förlaget


<<< Till startsidan: www.iriarte.info

Frédéric Iriarte . Sandtorpsvägen 5 . 153 30 JÄRNA . STOCKHOLM . SVERIGE
Mob: 070 22 37 842 . Tel: 08 551 701 77 . E-post: frederic@iriarte.info
OBS! Foton, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare © Frédéric Iriarte, BUS, OHMI, ADAGP, SAVA, SAMI, CopySwede och STIM och andra.
För miljöhänsyn tryck inte dokumentet.