Vill du begära en offert med leveransvilkor?
Vill du beställa e-böcker, CD, mp3, böcker m.m
Fotodokumentation för publiceringar?
Boka tid för möte, utställning, planering eller föreläsning?
Har du en fråga angående våra produkter och tjänster?
Leveransvilkor eller samarbeta?

Kontakta oss då per mail eller ring oss!

E-post: irrealiste.forlaget@iriarte.info
Tel: 08 551 701 77
Mobile: 070 22 37 842
Begär offert Online

© Upphovsrättsskyddade Verk
IRRÉALISTE FÖRLAGET / BUS / med flera

Gilla oss på FaceBook

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Aktuella nyheter och händelser

Vill du veta mer om vår verksamhet:

ta del av de senaste nyheter.
bli bjuden till våra organiserade seminarier.
komma till våra visningar och utställningar.
läsa de senaste pressartiklar eller se de senaste intervju/dokumentär.
ta del av våra attraktiva kampanjer och erbjudanden.
bli informerad om det senaste från oss inom produktuveckling, konst, design, grafiskdesign eller specifika projekt.

Allt finns inte publicerad på vår webbsida anmäl dig till vårt Nyhetsbrev eller lämna kommentarer på Blogg Irréaliste Förlaget.

IRRÉALISTE FÖRLAGET

IRRÉALISTE FÖRLAGET är ett bokförlag och multimedia-produktionsbolag som startade år 1990. Vi är och har alltid varit radikala och nyskapande i vårt sätt att arbeta.
Vi hoppas därför hitta våra kunder bland er som är intresserade av innovativa och annorlunda grepp och metoder.

√ Vi publicerar böcker, affischer, konstvideofilmer och musikvideofilmer, men vi hjälper också till att utveckla designprofiler, webbdesign, logotyper, företagspresentationer, multiplar i skilda material, miljöer och utförande.

√ Vi samarbetar med väletablerade författare, översättare, konstnärer, illustratörer, journalister, grafiska designers, tryckerier, bokförlag, bokhandlare, bibliotek, muséer, konsthallar och andra konstinstitutioner, universitet och företag i hela Europa.

√ Vi använder oss av både modern teknik och beprövade metoder när det gäller grafiska utgivningar och allt genomsyras av ett konstnärligt uttryck grundat på Irrealismens koncept.

√ Flera produkter finns registrerade bl.a på Kungliga Biblioteket i Stockholm, Sveriges Nationalbibliotek (ISBN-Centralen), LIBRIS nationella katalog och Svenska Biblioteks samlingar.

Ni är naturligvis välkomna att göra era beställningar eller kontakta oss för eventuell samproduktion!
Skicka en kommentär

Ni är välkomna att kontakta oss för vidare information om beställning eller om ni behöver rådgivning.
Vi kan rekommendera er rätt kompetens till rätt uppdrag.

Vi erbjuder er dessutom specialkompetens och servicegaranti om det behövs.
Vi garanterar stöd och engagemang för såväl kunden som brukaren.

AKTUELLA/TIDIGARE NYHETER och PRESSMEDDELANDE följ länken >>> 2017 // 2016 // 2015 // 2014 // 2013

Aktuella Nyheter

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-11-01

NOW OUT ! "TOTAL RECALL" Electroacoustic Universal Experimental Improvisation Art Music.
Double album released the 1st November 2017
Featuring UNIC6 // HYPERCUBE // INNA.MOST // CUBAJAZZJUANQUY // PÈNIN?OLAR // PHRASEJAZZ // BENGT O BJÖRKLUND

ALBUM 1

ALBUM 1

>

UNIC6 on BanCamp

Featuring Artists :
* Rodrigo Passannanti (UK/Italy) HYPECUBE Sound FX, Audio Mastering
* Juan Carlos Jimenez (Cuba/Sweden) CUBAJAZZJUANQUY Keyboard, Piano & Sound FX
* Frédéric Iriarte (France/Sweden) UNIC6/PHRASEJAZZ Guitar, Saxophone, Bass, Jew´s Harp, Harmonica, Melodica, Flute, Percussions, Xylophone, Compositions, Remix & Sound FX
* Santiago Jimenez Borges (Cuba/Sweden) UNIC6 Violin, Piano, Contrabass
* Erickson Peña (Chile/Sweden) UNIC6 Trumpet, Flute, Percussions, Melodica
* Pènin?olar (Elsewhere) Sound FX , Synthesizer & Other Instrumentation
* Marque Gilmore (USA/UK/Sweden) INNA.MOST NORD DRUM 2, Electronic Percussions
* Bengt O Björklund (Sweden) POETRY PERFORMANCE Stab In The Dark series

More albums are avalable on UNIC6 Bancamp.

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-31

Mer information om UNIC6 Internationell Music & Konst projekt
"TOTAL RECALL" Electroacoustic Universal Experimental Improvisation Art Music.

Double album release the 1st November 2017
Featuring UNIC6 // HYPERCUBE // INNA.MOST // CUBAJAZZJUANQUY // PÈNIN?OLAR // PHRASEJAZZ // BENGT O BJÖRKLUND

INVITATION RELEASE EVENT on FACEBOOK

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-30

Pågående projekt ARTOTEC - OLYMPIC CITY TOKYO 2020 – CITYSCAPE HONG KONG

Vi är stolta över att meddela att Tokyo 2020 Olympiska kommittén (Japan) och Tokyo General Council of Planning och Urbanization har kontaktat oss genom CITYSKAPE LTD Hong Kong.

Vid 1000 dagar av denna globala händelse är intresset för våra hållbara, tillgängliga, robusta och attraktiva produkter för den olympiska och paralympiska byutvecklingen varm i våra hjärtan. Förslaget till deltagande kommer från verkställande direktören och chefsingenjören i företaget Cityscape i enlighet med riktlinjerna från spelorganets organisationskommitté

Gunga ZOOLA, bänk/bord PALL-ETT, rutschkana BABOON och roterande fåtölj ZICKI fick sin uppmärksamhet. Alla handlingar, certifikat och kontrakt som begärts har meddelats. Allt som återstår är leverans och installation inom de angivna tid!

Hoppas att organisationsutskottet för de olympiska spelen i Paris 2024 kommer att vara uppmärksam på den ära som japanerna har gett oss genom att ansluta sig till detta stora projekt. Bevis för kvalitet och innovation av våra produkter.

Trista Hon VD Cityscape (HK) Ltd
Matyie Mok Landskapsarkitetkt Cityscape (HK) Ltd
* CITYSCAPE HK Ltd

För mer information

Källa:
Asger Røjle , Tokyo
Journalist, Correspondent, Weekendavisen, och Freelance Tokyo
Foto : Toshihiro Gamo
Foto : Zaha Hadid architects
* https://www.playthegame.org/news/news-articles/2017/0265_tokyo-governor-cuts-through-olympic-nostalgia/
* Zaha Hadid architects

About PLAY THE GAME

Play the Game is an international conference and communication initiative aiming to strengthen the ethical foundation of sport and promote democracy, transparency and freedom of expression in sport. It is run by the Danish Institute for Sports Studies (Idan), an independent institution set up by the Danish Ministry of Culture. The task of Idan is to create overview over and insight into the field of sport nationally and internationally.
* PLAY THE GAME

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-27

SUNDSVALL VÄXER Tack vare bl.a ARTOTEC !

Källa:
Bygg Sundsvalls Norra Kajen
https://bygg.sundsvall.se/byggkarta/showproject/45

Stadsbyggnadskontoret bygger allmänna gator, gång- och cykelvägar, kajpromenad och grönområden.

* Drakfastigheter* bygger äldreboende
* Norra Kajen Exploatering AB*, har i uppdrag är att utveckla Norra kajen enligt intentionerna i ”Stadsvision Sundsvall”, bolaget ägs av Sundsvalls kommun:
* Mitthem* bygger trygghetsboende och hyresrätter:

Byggherrar, privata aktörer:

* Arsfa Sundsvall AB bygger Concordia I
* Selångersfjärdens fastigheter i Sundsvall AB bygger Concordia II
* Lillskär bygger bostadsrätter: Bostadsrätter Brf Prima, Lillskär.
* Bostadsrätter Brf Pärlan, Lillskär*. KSME Invest AB ska bygga bostadsrätter, Brf Solsidan:
* Bostadsrätter, Brf Solsidan, KSME Invest AB via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling*.

Entreprenörer:

* PEAB* genomför kajupprustningen i området åt Stadsbyggnadskontoret
* NCC* genomför markarbeten och bygger i området åt Stadsbyggnadskontoret.

För mer information om de organisationer, företag eller andra aktörer som omfattas av ett projekt kan du klicka på namnet för att komma till respektive verksamhets hemsida.

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-24

Pågående projekt BJUVS KOMMUN - "Folketshusparken Motorikbana" med ARTOTEC lekskulpturer och parkmöbler med [Konst & Teknik]

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor.

Oscar Gustavsson Landskapsarkitekt har tagit fram en broschyr "Folketshusparken Motorikbana"

Syfte med projektet
Behovet av att aktivera oss har aldrig varit större, vi svenskar blir alltmer stillasittande. Skillnaden mellan de fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva barnen ökar. 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter och därför spelar utformingen av våra parker en centrall roll. De grönytor som finns i våra tätorter måste vi verka för att de blir mer attraktiva. Utmiljön har stor betydelse för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Barns motoriska färdigheter hämmas om det finns brister i utemiljön.

Nygligen avslutades tt hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt var tre motoriskabanor byggdes på tre av kommunens skolor. Motorikbanan i Folketshusparken, den centrala parken i Bjuv, kommer kunna utgöra ett viktigt komplement till skolorna motorikbanor, för att främja Bjuvsbornas motoriska färdigheter och samtidigt gynna fysiskt välbefinnande. När motorikbanan står klar i slutet av detta år kommer den tillsammans med utegymmet stå på en plats var det fram till för ett år sedan växte en skogsdunge, en bortglömd plats i Folketshusparken.

Motorikbanan tillsammans med utegymmet blir en av Folketshusparken nya gemensamma målpunkten för Bjuvsbor och besökare. Målsättningen är att gestalta en mer sammanhängand helhet för Folkhetshusparken.
Parkens utmaningar kommer inte enbart att lösas genom att fylla parken med aktiviteter och mer utrustning, utan det som behövs är tydliga rum och platser som Bjuvsborna tillsammans värnar om. Syfte är skapa en Motorikbana som tillsammans med Utegymmet bildar en central nod i parken, ett ytt rum med stark identitet - en plats var Bjuvsborna känner sig hemma i det gemensamma offentliga rummet.

Gestaltningen
Gestaltningsprocessen av motorikbanan spjärnar mot och tar avstamp i utegymmets material, former och konstruktion. Formspråket i gestaltningenav utegymmet, men även lekplatsen, i Folketshusparken utgår ifrån cirkeln - en symbol för liv, kontinuitet, men även flitigt använd i Bjuvs utemiljöers historia. Med hjälp av cirkeln skapas naturliga rörelser genom Folketshusparken samtidigt som den bidrar till variation i rumslighet och karaktär. Redskapen som har änvänts vid utegymmet har ett formspråk som går i linje med tanken om cirkeln som bärande formspråk. För att skapa en plats för rörelse och samtidigt har en tydlig rumslig avgränsning bör redskapen som används för att gestalta motorikbanan utgå från utegymmets material, former och konstruktion. Därtill bör platsen och rummet erhålla ytterligare ett identitetsbärande element - rörstolpar i olika kulörer skulle kunna utgöra detta.

Mer information på BJUVS KOMMUN websida
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor. https://www3.bjuv.se/Invanare/Gata-park-och-trafik/Parker-lekplatser-och-gronomraden/Skotselplan/
Källa: BJUVS KOMMUN https://www3.bjuv.se/

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-24

INVITATION Release Event on Facebook ! Double album “UNIC6 TOTAL RECALL” 1st November 2017

INVITATION RELEASE EVENT on FACEBOOK

TOTAL RECALL Electroacoustic Universal Experimental Improvisation Art Music.
Double album release the 1st November 2017
Featuring UNIC6 // HYPERCUBE // INNA.MOST // CUBAJAZZJUANQUY // PÈNIN?OLAR // PHRASEJAZZ


This double album is the result, the fruit of multidisciplinary and international Art, Music, and Film projects calling for the participation of different artists, different cultures and backgrounds for there qualification and talent.

Improvisational experimentation music joined in collective music creations and art expressions, interacting in various digital and electronic mediums, as well as acoustic forms and shapes creations.

UNIC6 Art Music Project has 5 published albums (often double albums) pro…duced by IRREALIST ART EDITIONS in Stockholm (Sweden).This joint venture/adventure has grown into an international level showing the interaction of cultural expressions and coveted possibilities.

The thematic of this album is based on several recalls from especially selected musicians, poets, photographers, art makers, and producers that lift up the essence of the project.

An elevation from the tophet (underground) to paradise (in the cosmos) sustains the ensuing emanation & spirituality of our common communicative tools, beyond any known genres or styles.

A new mix of music is born through this constellation livening up to todays expectations. Outside the box forever flowing, all the senses are awakened by sounds, noises, lights, pictures, and movements which are the ingredients of this palpable energy.

A zoological wild jungle of expressions and sensations either in the city, in the nature or in a space divided by mercy.

A free celebration of music without limits, without preconceived ideas, just a exchange of creativity for the pleasure of mankind without any blatant or separative distinction.

For us AI = Artistical Intelligence, a non political, philosophical, existential, ecological, and of course, an ingenuity of creative environments with communication within all different levels and aspirations.

Featuring Artists :
* Rodrigo Passannanti (UK/Italy) HYPECUBE Sound FX, Audio Mastering
* Juan Carlos Jimenez (Cuba/Sweden) CUBAJAZZJUANQUY Keyboard, Piano & Sound FX
* Frédéric Iriarte (France/Sweden) UNIC6/PHRASEJAZZ Guitar, Saxophone, Bass, Jew´s Harp, Harmonica, Melodica, Flute, Percussions, Xylophone, Compositions, Remix & Sound FX
* Santiago Jimenez Borges (Cuba/Sweden) UNIC6 Violin, Piano, Contrabass
* Erickson Peña (Chile/Sweden) UNIC6 Trumpet, Flute, Percussions, Melodica
* Pènin?olar (Elsewhere) Sound FX , Synthesizer & Other Instrumentation
* Marque Gilmore (USA/UK/Sweden) INNA.MOST NORD DRUM 2, Electronic Percussions
* Bengt O Björklund (Sweden) POETRY PERFORMANCE Stab In The Dark series

More albums are avalable on UNIC6 Bancamp.

Stay tuned !

Special Thanks to Robert Hale and Bettina David-Fauchier for there photographies

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-10-05

Coming soon !!! Release double album "TOTAL RECALL" (18 tracks and videos) 1st November 2017.

An Experimental Improvisation Electroacoustic Universal Art Music with artists from UK (London), Sweden (Stockholm), USA (New York) , France (Paris/Perpignan), Cuba (Havanna), Chile (Valparaiso), Italy (Tarente) and elsewhere.

UNIC6 [ Electroacoustic Universal Art Music Project ]

Edited and produced by IRREALIST ART, FILM & MUSIC EDITIONS featuring
Rodrigo Passannanti (HYPERCUBE, UK/Italy),
Marque Gilmore (INNA.MOST USA/UK),
Juan Carlos Jimenez (CUBAJAZZJUANQUY Cuba/Sweden),
Santiago Jimenez Borges (Cuba/Sweden),
P è n i n ? o l a r ,
Bengt O Björklund (Poetry in English Sweden)
and UNIC6 band members, including myself
Frédéric Iriarte (founder of UNIC6 ART MUSIC PROJECT France/Sweden)
Erickson Peña (Chile/Sweden) and several guest artists.

More albums are avalable on UNIC6 Bancamp.

Stay tuned !

(Photo cover Robert Hale)


_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-08-11

CD edited by Post:Soc in collaboration with IRREALIST ART, MUSIC & FILM EDITIONS – HYPERCUBE Recall UNIC 6 PARABOLIC COSMIC CUBAN SPY

You can order the double CD or download it at
https://postsoc.bandcamp.com/releases
A production featuring UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

ThanXs to Post:Soc for a great collaboration !
Track 24 HYPERCUBE ft. Santiago Jimenez Borges and Frédéric Iriarte
Parabolic Cosmic Cuban Spy Recall.
In collaboration with IRREALIST ART, MUSIC & FILM EDITIONS

HYPERCUBE Recall UNIC 6 PARABOLIC COSMIC CUBAN SPY
[ Electroacousitc Universal Art Music ]

Rodrigo Passannanti (UK/Italy) HYPERCUBE composer
Santiago Jimenez Borges (Cuba) Piano composer
Frédéric Iriarte (France/Sweden) Contrabass

Post-soc https://postsoc.bandcamp.com/releases

HYPERCUBE By Rodrigo Passannanti
https://hypercube-audio.bandcamp.com/

UNIC6 [ Electroacousitc Universal Art Music ]
https://unic6.bandcamp.com/

Short art film music inspired and remixed of
UNIC6 « A Tribute to Fidel Castro – 25/11-2016
The National Anthem of Cuba Revisited »


Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.

Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.
Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irrealist Art Editions.

Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm
BARCODE 1 827849 360077
E-ISBN 979-0-706907-30-7

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-08-06

SWEDISH TIGER SOUND « Sverige Skiter På Sig » IRREALIST ART & MUSIC EDITIONS

Documentary/Performance at Kungsträdgården´s Festival, Stockholm, Sweden. July 28th 2017

The band : Patrik von Arfve, Peter Toffer, Panther aka Rigo Topaz Fuego och Iron Jaguar

Film/Photography by : Frédéric Iriarte

For more information :
SWEDISH TIGER SOUND ON
SoundCloud
https://soundcloud.com/swedish-tiger
FaceBook
https://www.facebook.com/swedishtiger...

Member of TeddyBears
https://open.spotify.com/artist/3gqv1...

Member of Infinite Mass
https://open.spotify.com/artist/0vrtC...

Documentary published by IRREALIST ART & MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Fo...
FaceBook
https://www.facebook.com/Éditions-ART...
In collaboration with
UNIC6 Music [ ElectroAcoustic Universal Art Music ]
BandCamp https://unic6.bandcamp.com/

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm
E-ISBN 979-0-706907-35-2

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-08-05

BENGT O BJÖRKLUND´S POETRY PERFORMANCE « A STAB IN THE DARK 3 » IRREALIST EDITIONS

Short art film (4´38´´) of the Performance at The IRREALIST Artist´s Studio
This collection of poems is part of
UNIC6 ART/MUSIC/FILM project called TOTAL RECALL
[ Electroacoustic Universal Art Music ]

Special guest invited by
UNIC6 Improvisation Experimental Music & Art Project
JÄRNA (Stockholm) Sweden, July 18th 2017

Bengt O Björklund is a swedish poet and writer.

Produced and Edited by Irrealist ART FILM & MUSIC Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN/


You can listen and buy his poetry on :

BandCamp BENGT O BJÖRKLUND´S POETRY PERFORMANCE
https://bengtobjrklund.bandcamp.com/
Poetry Super Highway is a an online publication and resource for poets and writers.
https://poetrysuperhighway.com/psh/
PoetBay
https://www.poetbay.com/poetHome.php?writerId=358

We also curate unique projects such as the Great Poetry Exchange.
All, an annual poetry contest, and a monthly open reading broadcast through blogtalkradio.

Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm

Listen, buy, share and download UNIC6 Music
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]

BandCamp
https://unic6.bandcamp.com/
SoundCloud
https://soundcloud.com/unic6
SPOTIFY
https://play.spotify.com/artist/4fzqi8QvZGXKh9vYRBGdGX
https://play.spotify.com/album/7AhlFOEPN8PY5lxphwVudv
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
AMAZON
https://www.amazon.com/Erickson-Santiago-Electroacoustic-Universal-featuring/dp/B00P7DH0Q2/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1468424854&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=UNIC6%20%5BElectroacoustic%20Universal%20Art%20Music%5D%20featuring%20Santiago%20J
RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Profile/21659#.V6wZNebr3Dd
MYSPACE
https://myspace.com/unic6
FACEBOOK
https://www.facebook.com/UNIC6-170269539695434/

Released by : Irrealist Art Music & Film Editions

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Förlaget.

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-08-01

SWEDISH TIGER SOUND « The Biggest Cut » IRREALIST ART & MUSIC EDITIONS

Documentary/Performance at Kungsträdgården´s Festival, Stockholm, Sweden. July 28th 2017

The band : Patrik von Arfve, Peter Toffer, Panther aka Rigo Topaz Fuego och Iron Jaguar

Film/Photography by : Frédéric Iriarte

For more information :
SWEDISH TIGER SOUND ON
SoundCloud
https://soundcloud.com/swedish-tiger
FaceBook
https://www.facebook.com/swedishtiger...

Member of TeddyBears
https://open.spotify.com/artist/3gqv1...

Member of Infinite Mass
https://open.spotify.com/artist/0vrtC...

Documentary published by IRREALIST ART & MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Fo...
FaceBook
https://www.facebook.com/Éditions-ART...
In collaboration with
UNIC6 Music [ ElectroAcoustic Universal Art Music ]
BandCamp https://unic6.bandcamp.com/

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm
E-ISBN 979-0-706907-35-2

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-07-29

BENGT O BJÖRKLUND´S POETRY PERFORMANCE « A STAB IN THE DARK 2 » IRREALIST EDITIONS

Short art film (5´51´´) of the Performance at The IRREALIST Artist´s Studio
This collection of poems is part of
UNIC6 ART/MUSIC/FILM project called TOTAL RECALL
[ Electroacoustic Universal Art Music ]

Special guest invited by
UNIC6 Improvisation Experimental Music & Art Project
JÄRNA (Stockholm) Sweden, July 18th 2017

Bengt O Björklund is a swedish poet and writer.

Produced and Edited by Irrealist ART FILM & MUSIC Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN/


You can listen and buy his poetry on :

BandCamp BENGT O BJÖRKLUND´S POETRY PERFORMANCE
https://bengtobjrklund.bandcamp.com/
Poetry Super Highway is a an online publication and resource for poets and writers.
https://poetrysuperhighway.com/psh/
PoetBay
https://www.poetbay.com/poetHome.php?writerId=358

We also curate unique projects such as the Great Poetry Exchange.
All, an annual poetry contest, and a monthly open reading broadcast through blogtalkradio.

Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm

Listen, buy, share and download UNIC6 Music
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]

BandCamp
https://unic6.bandcamp.com/
SoundCloud
https://soundcloud.com/unic6
SPOTIFY
https://play.spotify.com/artist/4fzqi8QvZGXKh9vYRBGdGX
https://play.spotify.com/album/7AhlFOEPN8PY5lxphwVudv
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
AMAZON
https://www.amazon.com/Erickson-Santiago-Electroacoustic-Universal-featuring/dp/B00P7DH0Q2/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1468424854&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=UNIC6%20%5BElectroacoustic%20Universal%20Art%20Music%5D%20featuring%20Santiago%20J
RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Profile/21659#.V6wZNebr3Dd
MYSPACE
https://myspace.com/unic6
FACEBOOK
https://www.facebook.com/UNIC6-170269539695434/

Released by : Irrealist Art Music & Film Editions

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Förlaget.

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-07-22

Magic CD edited by Post:Soc in collaboration with IRREALIST ART, MUSIC & FILM EDITIONS – HYPERCUBE Recall UNIC 6 PARABOLIC CUBAN COSMIC SPY

YEAHHH London Calling ! A brand new Double CD (Limited Edition)
A production featuring UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

ThanXs to Post:Soc for a great collaboration !
Track 24 HYPERCUBE ft. Santiago Jimenez Borges and Frédéric Iriarte
Parabolic Cuban Spy Recall.
In collaboration with IRREALIST ART, MUSIC & FILM EDITIONS

The magic CD elves tell me that the CDs will be delivered early next week, so ahead of the release proper, I’ve arranged a little pre-order to whet your appetites. If you follow the link below you’ll see the Post:Soc page on Bandcamp; from there you can pre-order either the download or the CD and get an immediate download of some of the tracks (Bandcamp will tell you when the remainder are available, don’t worry).
A word of warning: if you want the CD, buy the CD! (Buying the CD gets you the CD *and* the download. Buying the download just gets the download.)

HYPERCUBE Recall UNIC 6 PARABOLIC CUBAN COSMIC SPY
[ Electroacousitc Universal Art Music ]

Rodrigo Passannanti (UK/Italy) HYPERCUBE composer
Santiago Jimenez Borges (Cuba) Piano composer
Frédéric Iriarte (France/Sweden) Contrabass

Post-soc https://postsoc.bandcamp.com/album/post-soc

HYPERCUBE By Rodrigo Passannanti
https://hypercube-audio.bandcamp.com/

UNIC6 [ Electroacousitc Universal Art Music ]
https://unic6.bandcamp.com/

Short art film music inspired and remixed of
UNIC6 « A Tribute to Fidel Castro – 25/11-2016
The National Anthem of Cuba Revisited »


Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.

Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.
Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irrealist Art Editions.

Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm
BARCODE 1 827849 360077
E-ISBN 979-0-706907-30-7

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-07-20

BENGT O BJÖRKLUND´S POETRY PERFORMANCE « A STAB IN THE DARK 1 » IRREALIST EDITIONS

Short art film (5´51´´ mn) of the Performance at The Artist´s Studio
This collection of poems is part of
UNIC6 ART/MUSIC/FILM project called TOTAL RECALL
[ Electroacoustic Universal Art Music ]

Special guest invited by
UNIC6 Improvisation Experimental Music & Art Project
JÄRNA (Stockholm) Sweden, July 18th 2017

Bengt O Björklund is a swedish poet and writer.

Produced and Edited by Irrealist ART FILM & MUSIC Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN/


You can listen and buy his poetry on :

BandCamp BENGT O BJÖRKLUND´S POETRY PERFORMANCE
https://bengtobjrklund.bandcamp.com/
Poetry Super Highway is a an online publication and resource for poets and writers.
https://poetrysuperhighway.com/psh/
PoetBay
https://www.poetbay.com/poetHome.php?writerId=358

We also curate unique projects such as the Great Poetry Exchange.
All, an annual poetry contest, and a monthly open reading broadcast through blogtalkradio.

Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm

Listen, buy, share and download UNIC6 Music
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]

BandCamp
https://unic6.bandcamp.com/
SoundCloud
https://soundcloud.com/unic6
SPOTIFY
https://play.spotify.com/artist/4fzqi8QvZGXKh9vYRBGdGX
https://play.spotify.com/album/7AhlFOEPN8PY5lxphwVudv
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
AMAZON
https://www.amazon.com/Erickson-Santiago-Electroacoustic-Universal-featuring/dp/B00P7DH0Q2/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1468424854&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=UNIC6%20%5BElectroacoustic%20Universal%20Art%20Music%5D%20featuring%20Santiago%20J
RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Profile/21659#.V6wZNebr3Dd
MYSPACE
https://myspace.com/unic6
FACEBOOK
https://www.facebook.com/UNIC6-170269539695434/

Released by : Irrealist Art Music & Film Editions

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Förlaget.

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-07-19

« A STAB IN THE DARK » Poetry by Bengt O Björklund part of the coming album/project « UNIC6 TOTAL RECALL »

This is the first published poem « A STAB IN THE DARK 1/17 » by Bengt O Björklund which is part of the coming album/project « UNIC6 TOTAL RECALL » [ Electroacoustic Universal Art Music ] featuring HYPERCUBE Rodrigo Passannanti (UK,Italy), Juanquy Jimenez Borges (Cuba,Sweden), IAnou Pènin?olar (Puerto Rico/Ukraine), Erickson Peña (Chile/Sweden), Frédéric Iriarte (France/Sweden), Santiago Jimenez Borges (Cuba/sweden) among others.

Special guest invited by
UNIC6 Improvisation Experimental Music & Art Project
JÄRNA (Stockholm) Sweden, July 18th 2017

Bengt O Björklund (Sweden) : Poetry

Listen, buy, share and download UNIC6 Music
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]


Produced and Edited by Irrealist ART FILM & MUSIC – Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN/

Music avalable on

BandCamp
https://unic6.bandcamp.com/
SoundCloud
https://soundcloud.com/unic6
SPOTIFY
https://play.spotify.com/artist/4fzqi8QvZGXKh9vYRBGdGX
https://play.spotify.com/album/7AhlFOEPN8PY5lxphwVudv
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
AMAZON
https://www.amazon.com/Erickson-Santiago-Electroacoustic-Universal-featuring/dp/B00P7DH0Q2/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1468424854&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=UNIC6%20%5BElectroacoustic%20Universal%20Art%20Music%5D%20featuring%20Santiago%20J
RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Profile/21659#.V6wZNebr3Dd
MYSPACE
https://myspace.com/unic6
FACEBOOK
https://www.facebook.com/UNIC6-170269539695434/

Released by : Irrealist Art Music & Film EditionsBandCamp

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-07-14

New Release By MUTANT SONIC EXPOSURE (A London based record label)

UNIC6 Recall HYPERCUBE-AZZ-LOOP/SAMPLER & PHRASEJAZZ
[ Electroacousitc Universal Art Music ] Single track

* Rodrigo Passannanti (UK/Italy) HYPERCUBE Loop/FX
* Juan Carlos Jimenez (Cuba) Keyboard
* Frédéric Iriarte (France/Sweden) Saxophone & FX
* Erickson Peña (Chile) Trumpet

Produced by IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS (Sweden)
www.iriarte.info/Irrealiste-Forlag/EN

MUTANT SONIC EXPOSURE
https://archive.org/details/RECALLHYPERCUBEAZZUNIC6PHRASEJAZZ1

UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Buy and download the latest Album on BandCamp
"UNIC6 Recall HYPERCUBE-AZZ-LOOP/SAMPLER & PHRASEJAZZ " by
UNIC6 [ Electroacoustic Universal Art Music ]
https://unic6.bandcamp.com/track/unic6-recall-hypercube

Produced and Edited by Irrealist ART FILM & MUSIC – Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN/

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-07-14

New Release

UNIC6 Recall HYPERCUBE-AZZ-LOOP/SAMPLER & PHRASEJAZZ
[ Electroacousitc Universal Art Music ] Single track

* Rodrigo Passannanti (UK/Italy) HYPERCUBE Loop/FX
* Juan Carlos Jimenez (Cuba) Keyboard
* Frédéric Iriarte (France/Sweden) Saxophone & FX
* Erickson Peña (Chile) Trumpet

Produced by IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS (Sweden)
www.iriarte.info/Irrealiste-Forlag/EN

Listen, buy, share and download UNIC6 Music
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]


Produced and Edited by Irrealist ART FILM & MUSIC – Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN/

Music avalable on

BandCamp
https://unic6.bandcamp.com/
SoundCloud
https://soundcloud.com/unic6
SPOTIFY
https://play.spotify.com/artist/4fzqi8QvZGXKh9vYRBGdGX
https://play.spotify.com/album/7AhlFOEPN8PY5lxphwVudv
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
AMAZON
https://www.amazon.com/Erickson-Santiago-Electroacoustic-Universal-featuring/dp/B00P7DH0Q2/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1468424854&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=UNIC6%20%5BElectroacoustic%20Universal%20Art%20Music%5D%20featuring%20Santiago%20J
RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Profile/21659#.V6wZNebr3Dd
MYSPACE
https://myspace.com/unic6
FACEBOOK
https://www.facebook.com/UNIC6-170269539695434/

Released by : Irrealist Art Music & Film EditionsBandCamp

Listen, buy, share and download UNIC6 Music
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]

Released by : Irrealist Art Music & Film Editions – BandCamp

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Förlaget.

Buy and download the Music on https://unic6.bandcamp.com

IRREALIST ART MUSIC EDITIONS
www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-07-08

Performance UNIC6 THE WIZARD, THE ANGEL, THE ALLIEN AND SANTA CLARA

THE WIZARD, THE ANGEL, THE ALLIEN AND SANTA CLARA
Short art film (25 mn) of the Performance at The Artist´s Studio
Special guest invited by
UNIC6 Improvisation Experimental Music & Art Project
JÄRNA (Stockholm) Sweden, June 16th 2017

* Achim Bäppler (Germany) : Flute
* Juan Carlos Jimenez (Cuba) : Keyboard
* Frédéric Iriarte (France) : Contrabass and FX
* Torry Patricia (Ireland) : Vocal

UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Buy and download the latest Album on BandCamp
"THE WIZARD, THE ANGEL, THE ALLIEN AND SANTA CLARA" by
UNIC6 [ Electroacoustic Universal Art Music ]
https://unic6.bandcamp.com/album/the-wizard-the-angel-the-allien-and-santa-clara

Produced and Edited by Irrealist ART FILM & MUSIC – Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN/


Listen, buy, share and download UNIC6 Music
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]

BandCamp
https://unic6.bandcamp.com/
SoundCloud
https://soundcloud.com/unic6
SPOTIFY
https://play.spotify.com/artist/4fzqi8QvZGXKh9vYRBGdGX
https://play.spotify.com/album/7AhlFOEPN8PY5lxphwVudv
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
AMAZON
https://www.amazon.com/Erickson-Santiago-Electroacoustic-Universal-featuring/dp/B00P7DH0Q2/ref=sr_1_1?s=dmusic
&ie=UTF8&qid=1468424854&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=UNIC6%20%5BElectroacoustic%20Universal%20Art%20Music%5D%20featuring%20Santiago%20J

RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Profile/21659#.V6wZNebr3Dd
MYSPACE
https://myspace.com/unic6
FACEBOOK
https://www.facebook.com/UNIC6-170269539695434/

Released by : Irrealist Art Music & Film Editions – BandCamp

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Förlaget.

Buy and download the Music on https://unic6.bandcamp.com

IRREALIST ART MUSIC EDITIONS
www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-07-07

New released – THE WIZARD, THE ANGEL, THE ALLIEN AND SANTA CLARA by UNIC6 Single track (25 mn) of the Performance at The Artist´s Studio

Special guest invited by
UNIC6 Improvisation Experimental Music & Art Project
JÄRNA (Stockholm) Sweden, June 16th 2017

Achim Bäppler (Germany) : Flute
Juan Carlos Jimenez (Cuba) : Keyboard
Frédéric Iriarte (France) : Contrabass and FX
Torry Patricia (Ireland) : Vocal

Listen, buy, share and download UNIC6 Music
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]


Produced and Edited by Irrealist ART FILM & MUSIC – Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN/

Music avalable on

BandCamp
https://unic6.bandcamp.com/
SoundCloud
https://soundcloud.com/unic6
SPOTIFY
https://play.spotify.com/artist/4fzqi8QvZGXKh9vYRBGdGX
https://play.spotify.com/album/7AhlFOEPN8PY5lxphwVudv
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
AMAZON
https://www.amazon.com/Erickson-Santiago-Electroacoustic-Universal-featuring/dp/B00P7DH0Q2/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1468424854&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=UNIC6%20%5BElectroacoustic%20Universal%20Art%20Music%5D%20featuring%20Santiago%20J
RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Profile/21659#.V6wZNebr3Dd
MYSPACE
https://myspace.com/unic6
FACEBOOK
https://www.facebook.com/UNIC6-170269539695434/

Released by : Irrealist Art Music & Film EditionsBandCamp

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-06-07

HYPERCUBE Recall UNIC6 PARABOLIC CUBAN COSMIC SPY IRREALIST ART EDITIONS

HYPERCUBE Recall UNIC 6

PARABOLIC CUBAN COSMIC SPY
[ Electroacousitc Universal Art Music ]

* Rodrigo Passannanti (UK/Italy) HYPERCUBE composer
* Santiago Jimenez Borges (Cuba) Piano composer
* Frédéric Iriarte (France/Sweden) Contrabass

Photography by BETTINA DAVID-FAUCHIER
https://www.bettinadavid-f.com/

3D animation, film, photography and art work by
FRÉDÉRIC IRIARTE
https://ww.iriarte.info


HYPERCUBE By Rodrigo Passannanti
https://hypercube-audio.bandcamp.com/

UNIC6 [ Electroacousitc Universal Art Music ]
https://unic6.bandcamp.com/

Short art film music inspired and remixed of
UNIC6 « A Tribute to Fidel Castro - 25/11-2016
The National Anthem of Cuba Revisited »


Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Art Editions.

E-ISBN 979-0-706907-30-7
Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-05-31

WAKILI Performance "Bara" (Work) arrangerad av KLUBB MARIAMA vid PYGMÉTEATER i Stockholm

* Bambo Cissokho : Vocals, African percussion
* Robin Cochrane : Drums
* Lennart Söderlund : Guitar
* Kaj Szyszkiewicz : Guitar
* John Runefeldt : Keyboards
* Owe Dahlqvist : Bass

The song is written by Bambo Cissokho and arranged by Robin Cochrane and Wakili.
Wakili is a new band from Stockholm that plays Mandinka Reggae.


WAKILI on
SoundCloud
https://soundcloud.com/robbie-rulah/wakili-teaser-bara-work-kaira
Spotify
https://open.spotify.com/track/1k8GEHvowBoHO7Q3BcoWfi
FaceBook WAKILI
https://www.facebook.com/wakiliband/
FaceBook Klubb MARIAMA
https://www.facebook.com/klubbmariama/

Film production by
IRREALIST ART FILM AND MUSIC Editions
Photography Frédéric Iriarte

https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget
Irréaliste Förlaget / photos Frédéric Iriarte
irrealiste.forlaget@iriarte.info

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irrealist Art Editions (Irréaliste Förlaget).

E-ISBN 979-0-706907-29-1
Registrated at the Royal Library of Sweden in Stockholm
Registerad vid Kungliga Biblioteket, Stockholm, Sverige

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-05-29

Irréaliste Förlaget delta i OPEN AIR ART BOOK FAIR 2017 - Långholmen, STOCKHOLM
Lördagen den 3e juni mellan kl 14:00 - 18:00

Det är dags för den fjärde upplagan av “Open Air Art Book Fair”.
En utomhusbokmässa på Långholmen med fokus på oberoende förlag.

IRRÉALISTE FÖRLAGET kommer att delta i mässan.
Vi ser fram emot att träffa er och visa er vårt sortiment av KONST- och DESIGNBÖCKER.
Under mässan kommer vi att ha förmånliga erbjudanden och möjlighet att bekanta sig med vårt förlag.

Klockan 15.00 Bengt O Björklund kommer att läsa både nyskrivna dikter och dikter bl.a ur senast utgiven fotoboken av IRRÉALISTE FÖRLAGET, om sådant som ingen annan ser.

Bengt O Björklund har många diktsamlingar bakom sig, både på svenska och engelska. Han arbetar även som journalist, fotograf, redigerare och redaktör.

Han är dock mest känd som Eric i den kultförklarade filmen Midnight Express.

Välkomna!

Irréaliste Förlaget delta i OPEN ART BOOK FAIR 2017 - Långholmen, STOCKHOLM
Irréaliste Förlaget delta i OPEN ART BOOK FAIR 2017 - Långholmen, STOCKHOLM

Ladda ner inbjudan [1,8 mb i pdf format]

Ladda ner beställningsblankett med prislista [3,9 mb i pdf format]

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-05-15

HYPERCUBE / GENETIC TRANSPLANT - IRREALIST ART, MUSIC FILM EDITIONS / ELECTRON EMITTER RECORDS
Album teaser / music created by Rodrigo Passannanti [London, UK]

Art film created by Frédéric Iriarte
https://www.iriarte.info

Published by IRREALIST ART, FILM and MUSIC Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

In collaboration with Electron Emitter Records
https://www.electronemitter.net

Album release GENETIC TRANSPLANT out on May 27th

Rodrigo Passannanti on BanCamp
https://hypercube-audio.bandcamp.com

E-ISBN 979-0-706907-24-6
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-05-13

EMMA´SCOPE KRIEF / Les Sages Poètes De La Rue / PHRASEJAZZ / ÉDITIONS IRRÉALISTE
RECALL by PHRASEJAZZ [ ElectroAcoustic Universal Art Music ]
Avec la participation de Bertrand Boutillier et Antoine Larcher
Dans le cadre du projet #PianoEnGare de Lyon (France)
mila@innocenzaproduction.com
https://myspace.com/bertrandboutillier
Texte LES SAGES POÈTES DE LA RUE
(Dany Dan - Zoxea - Melopheelo)

Short art film composed and directed by Frédéric Iriarte
One of the longest graffiti wall in the world :) (Stockholm´s suburbs)
Production ÉDITIONS d´ART, MUSIC & FILM IRRÉALISTE
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/FR/Musique/PhraseJazz/PhraseJazz.html

Music avalable on BandCamp
https://phrasejazz.bandcamp.com/
SPOTIFY
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
ITUNES
https://itunes.apple.com/us/album/phrasejazz-frederic-iriarte/id585182684
AMAZON
https://www.amazon.com/PhraseJazz-Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Iriarte/dp/B00ATOCDCU RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Music/Album/16820#.V6uUCebr3De
MYSPACE
https://myspace.com/phrasejazz
FACEBOOK
https://www.facebook.com/PhraseJazz-170193276368309

E-ISBN 979-0-706907-27-7
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-05-06

VIVE La France ! Chicken On The Run By PHRASEJAZZ Frédéric Iriarte - Éditions d´Art Irréaliste
[ ElectroAcoustic Universal Art Music ]
Brushy One String & Fithty Raziak Vocal
Short art film composed and directed by Frédéric Iriarte, FX, guitar, bass, remix

« Fier comme un coq droit comme un insoumis »
Remerciements tout particuliers
Au groupe Facebook du
DESIGN DE LA FRANCE INSOUMISE
Dominique Dom Loulou
https://www.facebook.com/groups/designins/
PEACE, LOVE & UNDERSTANDING
OUI à Une Ré-Évolution Pacifique Insoumise

Production ÉDITIONS d´ART, MUSIC & FILM IRRÉALISTE
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/FR/Music/PhraseJazz/PhraseJazz.html

Music avalable on BandCamp
https://phrasejazz.bandcamp.com/
SPOTIFY
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
ITUNES
https://itunes.apple.com/us/album/phrasejazz-frederic-iriarte/id585182684
AMAZON
https://www.amazon.com/PhraseJazz-Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Iriarte/dp/B00ATOCDCU RECORDUNION
https://app.recordunion.com/Music/Album/16820#.V6uUCebr3De
MYSPACE
https://myspace.com/phrasejazz
FACEBOOK
https://www.facebook.com/PhraseJazz-170193276368309

E-ISBN 979-0-706907-26-0
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-05-04

Ny bok "Alumiumburkar, Petflaskor och Skräp
Fotografier av det efemära omarbetade av naturen
Fotografier av det efemära, de platta föremål
Ögonblicksbilder dokumenterade av Frédéric Iriarte
Dikter av Bengt O Björklund
Utgivning 2017, ISBN 978-91-981454-3-4
Fotograf - Frédéric Iriarte
Författare: Bengt O Björklund, Frédéric Iriarte
40 färgreproduktioner
44 sidor
Format 21 x 21 cm, hardcover
På svenska och franska
Finns även som eBok 49 Skr
Boken kan nu beställas 450 kr (inkl. moms) + frakt 49 kr
- Obs! 2 veckor leveranstid

Alumiumburkar, Petflaskor och Skräp

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-04-27

Performance by Jair Rôhm Parker Wells and Marque Gilmore at the Rökridan - Stockholm
Performance by Jair Rôhm Parker Wells & Marque Gilmore
at the Rökridan (Contemporary Music & Art Center)
in Stockholm Sweden. June 1 st 2016

Marque Gilmore
https://www.musikcentrumost.se/artist/marque-gilmore

Jair Rôhm Parker Wells
https://jairrohmparkerwells.bandcamp.com/releases

Rökridån – Smoke Screen Studios
https://rokridan.se/

Produced by Irrealist Art, Film & Music Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

E-ISBN 979-0-706907-25-3
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-04-19

Operan “I Annan Himmel” av LENNART WESTMAN - Testföreställning i Eric Ericsonhallen Stockholm
Operan “I Annan Himmel” av LENNART WESTMAN
Testföreställning i Eric Ericsonhallen, Skeppsholmen, Stockholm
Lördagen den 18 januari 2014 kl.18.00

En nyskapande/modern opera som handlar om Nätdejting
Två identiteter & två världar konfronteras

Från scen 1 ur Operan "I Annan Himmel"

Musik och libretto Lennart Westman

Artister

• Ivan: Karl Rombo, tenor
• Amora: Karin Ingebäck, sopran
• Exmakan: Maria Sanner, alt
• Exmaken: Staffan Liljas, baryton
Stråkinstrument Prisma Quartet

Regi Niklas Hellberg
Ljusdesign Martin Hellberg

Eric Ericsonhallen
https://ericericsonhallen.se/

Nyopera
https://www.nyopera.se/

Realiserad av Frédéric Iriarte - Irréaliste Art Film Editions & Productions
www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget

E-ISBN 979-0-706907-21-5
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-04-12

Interview Christian Bodros et Frédéric Iriarte sur la ´Pataphysique
Documentaire - Rencontre entre Christian Bodros né en 1933
Architecte et introducteur de la pataphysique (Science des solutions imaginaires) en scandinavie et Frédéric Iriarte artiste plasticien .« Irréaliste Éclectique »

« Société de recherches savantes et inutiles »

La 'Pataphysique apparaît dans Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, livre écrit par Alfred Jarry en 1897-1898. Elle est alors définie comme « science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité »

1. Ces solutions imaginaires n'ont pas la généralité des théories scientifiques.

Le pataphysicien, plus modeste et plus prudent, se contente donc de « solutions particulières ». D'autre part, dans ses observations, il s'intéresse aux exceptions, puisque c'est l'anomalie qui fait avancer les idées, selon Boris Vian, qui définit l'attitude pataphysicienne en ces termes : « Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas ». Science des solutions imaginaires, science des solutions particulières, science des exceptions, autant de façons de caractériser la ’Pataphysique. Ce qu'on résume souvent en disant que « la ’Pataphysique est la Science ».

Ce qui m´a insité à rencontrer Christian Bodros, c´est suite aux recommandations de Timo Pekkanen secrétaire depuis de longues années à l´organisation scandinave de la « Société de recherches savantes et inutiles ».

Cette rencontre "cosmique" au delà du temps et des espaces nous a vite prouvée qu´elle n´était pas une rencontre accidentelle, une Sérendipité (découverte accidentelle) mais plutôt une attirance, attraction, coîncidence transandentale bien voulue et justement appropriée.

Nous nous sommes appercue que nous avions plusieurs amis en commun entre autres Illmar Laaban (poête Estonien connue pour ces palindromes et essaies sur plusieurs artistes scandinaves dont dans un de mes livres publiés "Irréalisation" ainsi que Ursulla Vian femme de Boris Vian (en mémoire de nos mutiples conversations), Harvey Cropper (documentaire d´un ami peintre américain antérieurement réalisée), Pehr Sällström (philosophe et professeur de physique à l´université de Stockholm) et d´autres personnalités du monde de l´art ou "d´un autre monde". La notion d´"Irréalisme" était preliminairement sitée par Illmar Laaban et qui à mes yeux est un dérivé du surréalisem et dadaisme historiquements connus et reconnus et chère à mes interlocuteurs.

Christian Bodros architecte émérite, entre autres, à la faculté d´architecture de Stockholm et représentant, introducteur et initiateur de la ´Pataphysique en scandinavie à qui j´ai présenté mon projet pour le concourt international du Musée de Guggenheim à Helsinki mais aussi pour participer à mon prochain ouvrage retrospectif "Frédéric Iriarte artiste plasticien contemporain Irréaliste Éclectique" sur 35 années d´activités créatrices mais aussi pour m´aider à développer et mieux définir le concept de l´Irréalisme.

Des connections, des liens et des interactions entre mon travail de plasticien aux divers espressions et techniques face à l´imaginaire, la réalité et l´histoire.

Un moment vif d´émotion, de communication mais surtout de compréhension réciproque a donné lieu à ce documentaire subtil et critique sur notre société, voir rebel ou même peut-être absurde mais sans prétention.

Une page d´histoire d´une rencontre amicale documentée tout simplement.

Un merci plus particulier à Timo Pekkanen et Pekka Särkiniemide la librairie Rönnells Antikvariat

EL PATI (école Lavoisier) Perpignan, France

Œuvres par ordre d´apparition Max Ernst, Harvey Tristan Cropper, Frédéric Iriarte

Music by PHRASEJAZZ
Avalable on SPOTIFY, BandCamp & SoundCloud
https://open.spotify.com/track/24Ur7IgueEGDqPEYNKa525
https://www.phrasejazz.bancamp.com
https://soundcloud.com/phrasejazz

Film produced by Irrealist ART FILM & MUSIC - Editions
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

E-ISBN 979-0-706907-00-0
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-04-03

Poetry "To All Voices That Flow" performed by Bengt O Björklund - Irrealist Art Film Editions
Poetry written and performed by Bengt O Björklund

“To All Voices That Flow”

Performed at the antroposophic Contemporary Art & Nature Center
in Järna (Stockholm) Sweden.

#worldpoetryday

På andra sidan
https://www.facebook.com/andrasidanbob

Guest artist in « UNIC6 Art Music Project »
Sweden, April 2017Listen to the latest Album ”EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION” by UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Published on https://unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Soundcloud, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

Produced by Irrealist Art, Film & Music Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

Buy the Music on https://unic6.bandcamp.com/

E-ISBN 979-0-706907-01-7
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-04-03

Dikt "Som små grå omöjligheter" Bengt O Bjorklund - UNIC6 Project - Irrealiste Art Film Editions
Dikt skriven och framförd av Bengt O Björklund
“Som små grå omöjligheter”

Gäst Poet, författare, journalist
« UNIC6 Art Music Project »
Antroposofisk Konst & Natur Centrum
Kulturhuset i YtterJärna, Stockholm Sweden
Sweden, April 2017Listen to the latest Album ”EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION” by UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Published on https://unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Soundcloud, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

Produced by Irrealist Art, Film & Music Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

Buy the Music on https://unic6.bandcamp.com/

E-ISBN 979-0-706907-02-4
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-04-01

Performance At The Artist´s Studio - UNIC6 - Irrealist Art Film & Music Editions
UNIC6 performed by
Frédéric Iriarte (France) Guitar/Fx/Production
Erickson Peña (Chili) Percussions/Melodica
Albert Fichter (Germany) Saxophone
« About UNIC6 Art Music Project »

June 2016 in Järna (Stockholm) Sweden
« Members of UNIC6 Universal Art Music Project »Listen to the latest Album ”EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION” by UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Published on https://unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Soundcloud, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

Produced by Irrealist Art, Film & Music Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

Buy the Music on https://unic6.bandcamp.com/

E-ISBN 979-0-706907-03-1
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-03-30

Interview, performance by Juan Carlos Jimenez Borges - UNIC6 - Irrealist Art Film Music Editions
Interview/performance by Juan Carlos Jimenez Borges (Cuba, piano) at Frédéric Iriarte´s artist studio
27th Mars 2017 in Järna (Stockholm) Sweden
« Member of UNIC6 Universal Art Music Project »

With Frédéric Iriarte´s art works.Listen to the latest Album ”EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION” by UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Published on https://unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Soundcloud, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

Produced by Irrealist Art, Film & Music Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

Buy the Music on https://unic6.bandcamp.com/

E-ISBN 979-0-706907-04-8
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-03-30

UNIC6 Pure improvisation performance at the artist´s studio
Pure improvisation performance at Frédéric Iriarte´s artist studio
27th Mars 2017 in Järna
(Stockholm) Sweden

Performed by
Juan Carlos Jimenez Borges (Cuba) keyboard
Altanuula Baldan (Mongolia) pentatonic voice
Frédéric Iriarte (France) guitar/bass
« Members of UNIC6 Universal Art Music Project »Listen to the latest Album ”EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION” by UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Published on https://unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Soundcloud, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

Produced by Irrealist Art, Film & Music Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

Buy the Music on https://unic6.bandcamp.com/

E-ISBN 979-0-706907-05-5
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket
IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-03-01

Interview Recording Session Santiago Jimenez Borges UNIC6 2016 Irrealist Art Film Music Editions
An Interview and recording session with Santiago Jimenez Borges
Composer, violonist, pianist, contrabassist, percussionist (Cuba)
« About UNIC6 Art Music Project »
At Frédéric Iriarte´s artist studio in Järna, Stockholm (Sweden)

Recording performance by Santiago Jimenez BorgesMusic album ”EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION
“Spacy Communication”
Joachim Hafergut - Santiago Jimenez Borges - Frédéric Iriarte - Erickson Peña

Listen to the latest Album
"EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION" by UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Published on https://unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Soundcloud, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

Produced by Irrealist Art, Film & Music Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher Irréaliste Art Editions.

Buy the Music on https://unic6.bandcamp.com/

E-ISBN 979-0-706907-06-2
Royal Library of Sweden / Bibliotèque Royale de Stockholm / Kungliga Biblioteket

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-03-01

Intervju med Pia Jämtvall om UNIC6 Konst Musik Projekt - Irrealist Art Film Editions
Pia Jämtvall konstnär Jojk sångerska (Sweden)
« About UNIC6 Art Music Project »
At Frédéric Iriarte´s and Pia Jämtvall´s artists studios in Järna and at Harvey Cropper´s artist studio in Stockholm (Sweden)

Performance by
Santiago Jimenez Borges, Poe Jatta, Lefifi Tladi, Frédéric Iriarte, Bongwong Ambrose Mengnjo, Melvyn Price, Fifty Razak, Siida Tourye, Nwapa Alban, Erickson Peña and others.

Listen to the latest Album ”EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION” by UNIC6 [Electroacoustic Universal Art Music]

Published on https://unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Soundcloud, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS
https://www.iriarte.info/Irrealiste-Forlaget/EN

Produced by Irrealist Art, Film & Music Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Art Editions.

Buy the Music on https://unic6.bandcamp.com/

Fotografi / verk - Frédéric Iriarte

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-03-21

"STRÄNG, REP, NÄT, SNÖRE, TRÅD, BAND & KABBLAR"
Fotografier av det efemära omarbetade av naturen
Ögonblicksbilder dokumenterade av Frédéric Iriarte.

Utgivning 2017, ISBN 978-91-981454-2-7
Fotograf - Författare: Frédéric Iriarte
Författare: Daniel Dray, Le primitif (Jean-Paul Pouron)
58 färgreproduktioner
46 sidor
Format 21 x 21 cm, hardcover
På svenska och franska
Finns även som eBok 49 Skr
Boken kan nu beställas 450 kr (inkl. moms) + frakt 49 kr
- Obs! 2 veckor leveranstid

STRÄNG,  REP, NÄT, SNÖRE, TRÅD, BAND & KABBLAR

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-03-16

New released edition of the album “A TRIBUTE TO DUNCAN LAWSON” by JREASYCAZZ [ Electroacoustic Universal Art Music ]
19 freeestyle improvisations tracks

Frédéric Iriarte (France) Guitar, electronic sounds and remix, bass, FX and arrangements
Duncan Lawson (UK) Saxophone
Lennart Fröderberg (Sweden) Drums
Joachim Hafergut (Germany) Piano
Joakim Selin (Sweden) Bass
Poe Jatta (Ghana) Djembe
Erickson Peña (Chili) Percussions

JreasyCazz Published on BandCAmp

https://jreasycazz.bandcamp.com

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-02-27

An Interview with Santiago Jimenez Borges « About UNIC6 Art Music Project »
At Frédéric Iriarte´s and Pia Jämtvall´s artists studios in Järna and at Harvey Cropper´s artist studio in Stockholm (Sweden)
Järna and Stockholm (Sweden)

Santiago Jimenez Borges (Cuba) Composer, violonist, piano, contrabassist, percussionist

Published on unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS

Produced by Irrealist Art Film Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Art Editions.

Fotografi / verk - Frédéric Iriarte

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-02-24

Discover the discography of PHRASEJAZZ By Frédéric Iriarte [ Electroacoustic Universal Art Music ]
A compilation of albums and tracks created for several occasions (exhibitions, performances, films) since 1997 until now.

Now avalable on BandCamp
More albums are coming to be published
Produced by IRREALIST ART MUSIC EDITIONS
Enjoye [Electroacoustic Universal Art Music] !

https://phrasejazz.bandcamp.com/

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-02-23

An Interview with Altanuula Baldan « About UNIC6 Art Music Project »
June 2016 in Järna (Stockholm) artist studio (Sweden)

Altanuula Baldan (Mongolia) Vocal, saxophone

Published on unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS

Produced by Irrealist Art Film Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Art Editions.

Fotografi / verk - Frédéric Iriarte

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-02-20

An Interview with Albert Fichter « About UNIC6 Art Music Project »
June 2016 in Stockholm (Sweden)
Performance by Albert “Abby” Fichter
Stockholm (Sweden)

Albert Fichter (Germany) Singer/songwriter
« DPS - Waltz of Life »
Producer - Göran Arnberg
youtu.be/ht6P4hmrS6A

Published on unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS

Produced by Irrealist Art Film Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Art Editions.

Fotografi / verk - Frédéric Iriarte

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-02-19

An Interview with Jair-Rôhm Parker Wells « About UNIC6 Art Music Project »
June 1st 2016 at the RÖKRIDÅN
Contemporary Music & Art Center
Stockholm (Sweden)

Jair-Rôhm Parker Wells (USA) Contrabass, bass

Published on unic6.bandcamp.com
Spotify, E-Music, ITunes, RecordUnion, Amazon. EMusic and others
and on IRREALIST ART, FILM and MUSIC EDITIONS

Produced by Irrealist Art Film Editions
Film/photography/sound-remix Frédéric Iriarte

Irrealist Art Film Production is the publisher and the copyright holder of the film, documentation and photos.
Study materials can be used freely in the areas of : Education, training workshops for teachers, leaders of study groups, universities and education in general.

Any commercial use is strictly reserved to the publisher
Irréaliste Art Editions.

Fotografi / verk - Frédéric Iriarte

IRREALIST ART FILM & MUSIC EDITIONS

Film publicerad på YouTube

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-02-16

"STIL ... LEBEN" En konstig skönhet / fulhet “De Krossade”
Fotografier av det efemära omarbetade av naturen
Ögonblicksbilder dokumenterade av Frédéric Iriarte.

Utgivning 2017, ISBN 978-91-981454-1-0
Fotograf - Författare: Frédéric Iriarte
40 färgreproduktioner
46 sidor
Format 21 x 21 cm, hardcover
På svenska och franska
Finns även som eBok 49 Skr
Boken kan nu beställas 450 kr (inkl. moms) + frakt 49 kr
- Obs! 2 veckor leveranstid

STIL ... LEBEN En konstig skönhet / fulhet De Krossade

_____________________________________________________________
Publicerad den 2017-02-14

New released double album “EXPERIMENTAL COSMIC COMMUNICATION” by UNIC6 [ Electroacoustic Universal Art Music ]
22 freeestyle improvisation tracks / 13 musicians and visual artists involved / 2 years collaborations

A creative tribute, an answer/action against terrorism and to remind us our common friends artists, art curator and musicians that disapeared too soon. Harvey Cropper, Mamie Hyatt, Duncan Lawson, Clifford Jackson, Marcos Quintana, Jerry Harris, Olver Reyes, Kartjan Slettemark, Herbert Gentry, Charlie Parker, Miles Davis, …

* Frédéric Iriarte [France] Guitar, FX electronic sounds and remix, bass, saxophone, piano, keyboard, percusssions
* Santiago Jimenez Borges [Cuba] Violin, keyboard, piano
* Thomas Berglund [Sweden] Lead guitar
* Erickson Peña [Chile] Trumpet, flute, percussions, melodica, vocal
* Albert Fichter [Germany] Poem, saxophone, flute, vocal
* Jair-Rôhm Parker Wells [USA] Contra bass, bass
* Altanuula Baldan [Mongolia] Vocal, saxophone
* Barry Berook [Sweden] Vocal, guitar
* Fredrik Cederblad [Sweden] Accordion
* Joachim Hafergut [Germany] Keyboard, piano
* Pia Jämtvall [Sweden] Vocal
* Harvey Tristan Cropper [USA] Vocal
* Mamie Hyatt [USA] Vocal

Didicated to my mom Simone

https://unic6.bandcamp.com/album/experimental-cosmic-communication

Ladda ner presentation i pdf format [1 807 KB]:
https://unic6.files.wordpress.com/2017/02/broschyr-cd-unic6-experimental-cosmic-communication-irrealist-art-editions-150dpi.pdf

AKTUELLA/TIDIGARE NYHETER och PRESSMEDDELANDE följ länken >>> 2017 // 2016 // 2015 // 2014 // 2013

Lämna dina kommentarer

På FaceBook
På Tweeter
På WordPress

Produktion & Edition

Beställning och Leveransvillkor

Priser är exklusive moms (6% eller 25% beroende av varutyp), ca 2-8 veckor leveranstid, betalning mot faktura 10 dagar vid mottagen leverans.
För beställning av flera böcker i samma försändelse kan mängdrabatt erbjudas och fraktkostnader bli billigare beroende av vikt.

För övriga frågor var vänlig och kontakta oss per mail eller per telefon.
För eventuella produktion och samarbetsprojekt, skicka vänligen en skriftligt förfrågan. Vi kommer att besvara er så fort som möjligt, tveka inte, vi uppmuntrar kreativa samtal och idéer, för oss är inget irrealistiskt allt går att förverkliga med uppfinningsrika lösningar, vilja och kreativitet.

Kontakta oss idag för projektrådgivning, konsultation, rekommendationer och förslag.

"Den sanna verkligheten är alltid orealistisk." - Franz Kafka -

OBS Foto, texter och förslag kan inte användas, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsägare Frédéric Iriarte (konstnär) och Irréaliste Förlaget.
© Konst, Design, Musik, Film, Texter är upphovsrättsskyddat material i enlighet med OHIM, ADAGP, BUS, STIM, ARS, CopySwede med flera WorldWide.